1.
Kangasvieri T. Yhdeksäsluokkalaisten vieraan kielen oppimismotivaatioprofiilien ja arvosanan yhteydet peruskoulun jälkeisiin jatkosuunnitelmiin -: The connections of ninth graders’ L2 motivational profiles and grades to future study plans after basic education. Apples [Internet]. 2021Dec.22 [cited 2022Jan.28];15(2):129-50. Available from: https://apples.journal.fi/article/view/107414