Kangasvieri, Teija. “Yhdeksäsluokkalaisten Vieraan Kielen Oppimismotivaatioprofiilien Ja Arvosanan Yhteydet Peruskoulun jälkeisiin Jatkosuunnitelmiin -: The Connections of Ninth graders’ L2 Motivational Profiles and Grades to Future Study Plans After Basic Education”. Apples - Journal of Applied Language Studies 15, no. 2 (December 22, 2021): 129–150. Accessed January 28, 2022. https://apples.journal.fi/article/view/107414.