Kangasvieri, T. “Yhdeksäsluokkalaisten Vieraan Kielen Oppimismotivaatioprofiilien Ja Arvosanan Yhteydet Peruskoulun jälkeisiin Jatkosuunnitelmiin -: The Connections of Ninth graders’ L2 Motivational Profiles and Grades to Future Study Plans After Basic Education”. 2021. Apples - Journal of Applied Language Studies, vol. 15, no. 2, Dec. 2021, pp. 129-50, doi:10.47862/apples.107414.