[1]
T. Kangasvieri, “Yhdeksäsluokkalaisten vieraan kielen oppimismotivaatioprofiilien ja arvosanan yhteydet peruskoulun jälkeisiin jatkosuunnitelmiin -: The connections of ninth graders’ L2 motivational profiles and grades to future study plans after basic education”, Apples, vol. 15, no. 2, pp. 129–150, Dec. 2021.