Kangasvieri, T. (2021) “Yhdeksäsluokkalaisten vieraan kielen oppimismotivaatioprofiilien ja arvosanan yhteydet peruskoulun jälkeisiin jatkosuunnitelmiin -: The connections of ninth graders’ L2 motivational profiles and grades to future study plans after basic education”, Apples - Journal of Applied Language Studies, 15(2), pp. 129–150. doi: 10.47862/apples.107414.