Kangasvieri, Teija. (2021) 2021. “Yhdeksäsluokkalaisten Vieraan Kielen Oppimismotivaatioprofiilien Ja Arvosanan Yhteydet Peruskoulun jälkeisiin Jatkosuunnitelmiin -: The Connections of Ninth graders’ L2 Motivational Profiles and Grades to Future Study Plans After Basic Education”. Apples - Journal of Applied Language Studies 15 (2):129-50. https://doi.org/10.47862/apples.107414.