KANGASVIERI, T. Yhdeksäsluokkalaisten vieraan kielen oppimismotivaatioprofiilien ja arvosanan yhteydet peruskoulun jälkeisiin jatkosuunnitelmiin -: The connections of ninth graders’ L2 motivational profiles and grades to future study plans after basic education. Apples - Journal of Applied Language Studies, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 129–150, 2021. DOI: 10.47862/apples.107414. Disponível em: https://apples.journal.fi/article/view/107414. Acesso em: 28 jan. 2022.