Kangasvieri, T. (2021). Yhdeksäsluokkalaisten vieraan kielen oppimismotivaatioprofiilien ja arvosanan yhteydet peruskoulun jälkeisiin jatkosuunnitelmiin -: The connections of ninth graders’ L2 motivational profiles and grades to future study plans after basic education. Apples - Journal of Applied Language Studies, 15(2), 129–150. https://doi.org/10.47862/apples.107414 (Original work published November 26, 2021)