(1)
Kangasvieri, T. Yhdeksäsluokkalaisten Vieraan Kielen Oppimismotivaatioprofiilien Ja Arvosanan Yhteydet Peruskoulun jälkeisiin Jatkosuunnitelmiin -: The Connections of Ninth graders’ L2 Motivational Profiles and Grades to Future Study Plans After Basic Education. Apples 2021, 15, 129-150.