[1]
Kangasvieri, T. 2021. Yhdeksäsluokkalaisten vieraan kielen oppimismotivaatioprofiilien ja arvosanan yhteydet peruskoulun jälkeisiin jatkosuunnitelmiin -: The connections of ninth graders’ L2 motivational profiles and grades to future study plans after basic education. Apples - Journal of Applied Language Studies. 15, 2 (Dec. 2021), 129–150. DOI:https://doi.org/10.47862/apples.107414.